loader

[48HFP] Binh Phap That Tinh October 30, 2017

Thất tình, rồi sao nữa? Có người mua nhà, có người mua xe, có người mở nguyên cái shop quần áo. Còn người nào không làm chuyện tốn tiền thì ngồi buồn. Thôi thì coi phim đỡ buồn nha! Short Film for 48 Hour Film Project Ho Chi Minh City. Won: 4th Best Film, Best Writing, Best Trailer, Best Actress. Nominated: Best Poster, Best BTS, Best Editing. Director: An Bui DoP: Quang Vu Camera Operator: Tang Kieu Phuong Lighting: Van…

Created by YOLO Pictures Vietnam