loader

The Artisans – Khoi

The Artisans series is to share the artisans’ journey of mastering the traditional techniques as well as preserving our heritages. Journey with us to the world of the guardians of our legacy, mundane at the first glance, but marvelous up close.

/ Artisan Lê Ngọc Trí /

As one of the few remaining silversmiths in Saigon, Mr. Le Ngoc Tri has dedicated over 16 years to constantly learning and creating fine jewelry. With the pride and ambition of a true craftsman, he embarks on a journey of bringing attention to the art as well as looking for a way to preserve the soon to be industrialized profession.

/ Nghệ nhân Lê Ngọc Trí /

Một trong những người thợ kim hoàn còn sót lại trên đất Sài Gòn, anh Lê Ngọc Trí đã có 16 năm trong nghề chạm khắc và chế tác nữ trang. Với lòng tự hào và niềm đam mê của một người nghệ nhân chân chính, anh dùng những tác phẩm của mình như một cách để đem nghề thủ công kim hoàn đến cho nhiều người hơn, cũng như bảo tồn giá trị của một nghệ thuật đang dần bị công nghiệp hóa.

 

Opening title by Giang Nguyen
Music: Digipost Vietnam
Sponsor: Fashion4Freedom

Project Details

Client : Fashion4Freedom
Date : 2016
Skills : The Artisans, Web Series
Address : http://www.fashion4freedom.com/

Created by Yolo Pictures Vietnam