loader

The Artisans – The Embroiderer

The Artisans series is to share the artisans’ journey of mastering the traditional techniques as well as preserving our heritages.
Journey with us to the world of the guardians of our legacy, mundane at the first glance, but marvelous up close.

/ Artisan Trần Thị Như Nga and Embroidery group of Nguyễn Thị Minh /

Ms. Tran Thi Nhu Nga and Ms. Nguyen Thi Minh’s embroidery group are one of the few remaining people in Hue who are still practicing the craft of hand embroidery. The tiny details that mark the difference between an ordinary cloth and a piece of art are brought to life in their hands. With an understanding and a love that no machines can replicate, they are determined to keep their craft alive.

/ Nghệ nhân Trần Thị Như Nga và Nhóm thêu o Nguyễn Thị Minh /

Cô Trần Thị Như Nga và nhóm thêu của o Nguyễn Thị Minh là một trong số ít những nghệ nhân ở đất Huế còn hành nghề thêu. Bằng lòng yêu nghề và kinh nghiệm của nhiều năm với mũi kim đường chỉ, đôi bàn tay của họ đã tạo nên những chi tiết li ti nhưng thanh thoát, khiến một tấm vải bình thường hóa thân thành một kiệt tác nghệ thuật mà không máy móc nào có thể thay thế được.

Opening title by Giang Nguyen.
Music: Digipost Vietnam
Sponsor: Fashion4Freedom

Project Details

Client : Fashion4Freedom
Date : 2016
Skills : The Artisans, Web Series
Address : http://www.fashion4freedom.com/#philosophy

Created by Yolo Pictures Vietnam